De geschiedenis van het boerenhuis

Geschiedenis van het boerenhuis en de Emme Lodge

Samuel Lehmann, de bouwer van het huis, kwam uit een rijke familie. Zijn vader met dezelfde naam was buskruidmaker, Gerichtsverantwoordelijke en Kapitein in Langnau. Bij zijn dood 1750 kon de destijds 25-jarige Samuel Lehmann het oude boerenhuis, een buskruidfabriek en een groot grondstuk erven.

1764 wordt van een enorme watersnood door de Ilfis in Augustus beschreven. Samuel Lehmann had in 1766 het baurecht van een andere boer in het buitengebied van het dorp overgenomen, welke zijn huis uiteindelijk door de watermassa vernield werd. De nabijheid van het oude huis aan de buskruidfabriek was gevaarlijk. Tussen 1629 en 1750 explodeerde de buskruidfabriek negen keer. Op de “Gassen of Genssen Matte” noordelijk van het oude huis lied Samuel Lehmann in 1768 het nieuwe huis bouwen.

1768 moet als bouwdatum kloppen, dit aan hand van het inwonerregister uit die tijd. Sinds de bouw van het boerenhuis, volgens ooggetuigen had het een inscriptie met het datum 1768, tot aan de verkoop aan de gemeente Langnau was het huis altijd in handen van de familie Lehmann.

1789 Samuel Lehmann stierf en zijn drie zonen Samuel, Johannes en Christian erfden samen een oud boerenhuis, een buskruidfabriek en het nieuwe huis dat nu de huidige Emme lodge bevat. 

1810 werden de eigendommen gedeeld en de jongste zoon Christian koos voor het nieuwe huis. .

1851 gaf deze het aan zijn jongste zoon Jakob. Na diens dood in 1898 werd het door zijn gelijknamige zoon overgenomen, eerst samen met twee van zijn  broers tot aan 1905 toen hij beide uitkocht en de boerderij tot na de verkoop in 1945 zelf verder zette. 

1945 heeft de gemeente Langnau het boerenhuis met een grondstuk van 375 aren van Jakob Lehmann omgeruild,   “om lokale burgers tegen gunstige bedingingen bouwland ter beschikking te stellen”, zoals het in het protocol van de regeringsraad vermeld staat.

1952 wordt de opening van de jeugdherberg op de zolder van de nieuwe sporthal in het Oberfeld Schoolhuis door de algemene vrouwenvereniging Langnau gemeld. Na een brand werd de jeugdherberg in het Chüechlihus verlegd. Toen dit tot “Heimatmuseun” omgebouwd werd, vond de vrouwenvereniging vanaf 1960 onderdak in het boerenhuis.

1960 Jakob Lehmann verlaat het boerenhuis en trekt door ruilverkaveling naar een boerderij in Kehr.

1967 draagt de gemeente Langnau het boerenhuis over aan de stichting jeugdhuis Langnau, om nu het huis als “schützenswertes Objekt” te behouden, in het huis een jeugdcentrum op te richten en de reeds bestaande jeugdherberg als verantwoordelijke te leiden. In de jaren 70 wordt aan de stichting een “Speicher” cadeau gedaan en deze wordt aan de noordzijde van het huis geplaatst. .

2004/2005 verbouwing van het jeugdhuis. Nieuwe keuken, toiletten en douchen worden ingebouwd. Moderne bouwlijke vorderingen worden doorgevoerd. de indeling wordt licht aangepast en moderne mediatechnieken worden ingezet. Het boerenhuis blijft echter behouden naar aangaven van  de Heimatschutz en dus Schützenswert.

2012 jeugdherberg wordt omgedoopd in Emme Lodge. Het concept van de jeugdherbergen Zwitserland vorderd grote aanpassingen aan de infrastructuur, welke door de Heimatschutz onmogelijk kunnen worden goedgekeurd met oog op de historie van het huis. Ondanks de naamswijziging blijft de Emme Lodge een plek voor groepen, jeudige, jonggeblevene, wandelaars, fietser, motorrijders en backpacker.

2016 Sinds de 1e augustus pachten Jos en Karin Peperkamp-Zaugg de Emme Lodge van de stichting jeugdhuis. Daarmee lossen ze de vrouwenvereniging af als beheerder van de herberg. De vrouwenvereniging legt haar taak als  beherberger na  64 jaar geschiedenis neer maar blijft in Langnau actief.

Bron: Ester Adeyemi, November 1993 en vouwenvereniging Januar 2017